What is it all about? / O čem to všechno je?

Oh right. About sewing, about one bored-like me in 50s and a teenager seeking the „oh so important“ meaning of life.

No přece o šití a o jedné neukotvené padesátnici a hledající se teenagerce.

Maybe I have lost my mind and maybe I have not. Life sometimes gets too messy and so many unwanted feelings of despair build up that one does not simply know what to do. And what seemed like the best solution to me (oh right, now I´m starting to see a bit of that craziness) was to let go of everything („Let It Be“ may or may not be playing in my head right now) and to escape. Travel. For 5 months straightaway, to be exact. And as I´ve been sewing my whole life and I love buttons and ribbons and all that jazz, it must be clear that I´ve got to enjoy those on my way. And as „two is better than one“, I´m taking my daughter. She will have a „tiny“ break from school, while improving geography knowledge at least.

Možná jsem se v padesáti zbláznila a možná ne.  Ono se to někdy na člověka nakupí a jeden neví kudy kam. A mně přišlo nejlepší všeho nechat a utéct do světa. Rovnou na 5 měsíců! No a že šiju celý život a mám ráda knoflíky a stuhy a látky, tak je hned jasné, že si tyto milované užiju i na dlouhé cestě. Však ono se to nějak poskládá, sešije do nových vzorů s pevnějším stehem.. A protože ve dvou se to lépe táhne, jedem dvě. Káča si “chvíli” odpočine od školy a minimálně v zeměpisu jí to učení pak půjde samo.

Few facts just to make everything clear: one unpaid leave for me (with a glass of wine, thank you sir), lowcost airplane tickets, accommodation through Airbnb or as an exchange for helping out on local farms.

Pár faktů aby bylo jasno: neplacené volno v práci pro mě, individuální plán studia pro dceru na gymnáziu. Cestování je nízkonákladové, levné letenky, ubytování přes Airbnb anebo za výpomoc v domě či na farmě. 

The journey is already pre-stitched.. / Cesta je již předšitá..

Our goal is not to rush, so we can mark dozen of places as „seen“. We just want to let go of and be (oh hello Beatles once again), observe our surroundings, do what the locals do. Find out how Indian kurta or Chinese cheongsam is sewn.. We want to enjoy, breathe. To luxuriate in Asia with all those wild patterned fabrics piling up round us.

If you like our crazy plans, we will happily share the story about a woman in her fifties and her daughter, a wannabe writer whose dreams might (will!) come true.

Náš cíl není honit se, abychom si odškrtly co nejvíc navštívených památek a přírodních krás. Chceme prostě jen tak pobýt, pozorovat okolí, dělat to, co místní. A také zjistit jak se šije indická kurta a čínské šaty cheongsam, pokochat se barevnými asijskými látkami.. No a možná potkáme i nějakého toho návrháře látek.

Jestli se Vám naše bláznivé plány líbí, rády se s Vámi podělíme o příběh padesátnice, která za šitím šla světa kraj a budoucí spisovatelky,… /nevím co bla bla/..